7.

7.

خدایا شکرت؛برای وجود مادرم شکرت،من دارمش

خدای عزیزم برای این هوا و عطر دلپذیر شکرت،من میتونم بو بکشم

خدا جانم؟برای این آهنگ قشنگی که گوش میکنم شکرت،من میشنوم

+ببین؟مغرور نشو،به محیط تولدت،به پدرت،به مادرت،به اصالتت،به اقوامت؛به هیچ کسی و هیچ چیزی مغرور نشو؛چون همه ی این ها اکتسابیه و تو در داشتنش هیچ نقشی نداری؛اگر همه ی اینایی که ازش اسم بردمو ازت بگیرن چی داری؟این مهمه!تو خودت چی داری از خودت؟

+بی کله و پرگاز میرفتم؛مینازیدم به خودم و حسابی مغرور شده بودم؛یهو یه جوری ترمز بریدم و از دره پرت شدم که نفهمیدم چجوری خودمو جمع کنم،میدونی؟هیچ وقت مغرور نشو به داشته هات،خدا یهو میزنه پس کله ات و میگه ببین؟همه اشو من بهت دادم،تو یه آن ازت میگیرم،عزت و آبرو و هوش و شکوه و زیبایی و پول و... رو ! میگه ببین؟من کل زمین وآسمون رو آفریدم و خسته نشدم،تو فکر میکنی گرفتن یا دادن یه سری کمالات من و خسته میکنه؟یادت باشه من هستم ،یادت باشه می بینمت!

+یه چیزی بگم؟دیدی وقتی اشتباهی انجام میدی میگی خدا کنه کسی نیاد و ببینه،وای از روزی ک بفهمی کسی تو رو در حین انجام اون کار دیده؛زمین و آسمون جمع بشن تو از خجالت کشیدن دست نمیکشی؛میبینی؟ترس از یه انسان،ترس از فهم اون چنین اضطراب و استرس و خجالتی به تو وارد می کنه،اونوقت تو از خدات نمیترسی؟خجالت نمیکشی؟که دیدگاهش راجب تو عوض بشه؟

+ مغرور نشو دختر خوب،باشه؟افتاده باش! عاشق لحظه ها و خدا باش : )

ارسال دیدگاه برای این مطلب