3.

3.

+کتاب زیست تخته سیاه

 

+شیمی مبتکران پیش

+شیمی سوم خیلی سبز 

+کتابای زیست خیلی سبز  پیش رو

باید بدم بازیافتی :/

+ادبیات گاج نقره ای هم بندازم بره؟

+زیست سوم خیلی سبز چی؟

داشتم به نشرالگو ها هم فکر میکردم؛دیدم زیادی دارم تند میرم!

ارسال دیدگاه برای این مطلب